Dr Phạm Thị Mỹ Hạnh

Bác Sĩ Phạm Thị Mỹ Hạnh

Bác sĩ Parkway TPHCM

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Hạnh
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP.HCM

  1. Các chứng chỉ khác
  • Chứng nhận hoàn thành khóa học Phẫu thuật Nha chu 
  • Chứng chỉ đào tạo Chỉnh hình Răng mặt