Dr. Nguyễn Văn Hùng

Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng

Dr. Nguyễn Văn Hùng

Bác sĩ Parkway Bắc Ninh

Học vấn

  •  Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Hà Nội
  • Chứng chỉ học viện Phẫu thuật Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh