Dr. Nguyễn Thùy Dung

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Nguyễn Thùy Dung
  1. Khu vực: miền Bắc
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội

  1. Các chứng chỉ khác

-Chứng chỉ chỉnh hình răng mặt- Viện đào tạo Răng Hàm Mặt- Đại học Y Hà Nội. 

–  Được đào tạo bởi chuyên gia trường phái chỉnh nha không nhổ răng- Giáo sư Nelson J.Oppermann- Sáng lập tổ chức Modern Bioprogressive Orthodontics.

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân