Dr. Nguyễn Thùy Dung

Dr. Nguyễn Thùy Dung

Bác sĩ Parkway Bắc Ninh

Học vấn

  •  Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội
  • Chuyên gia chỉnh nha