Dr Nguyễn Thiên Hương

Thông tin bác sĩ

1. Họ và tên: Nguyễn Thiên Hương

2. Khu vực: Phía Nam

3. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

4. Khác:

  • Chứng nhận “Nội nha và nha khoa phục hồi” do BV Răng Hàm Mặt TW cấp 
  • Chứng nhận “Meaw Technique 3.0” do GS. Akiyoshi Shirasu đào tạo
  • Chứng nhận “Sử dụng Minivis trong chỉnh nha” do GS. Yeon Bum Choi đào tạo
  • Chứng nhận “Điều trị chỉnh nha dựa trên nguyên tắc sinh học và kiểm soát mặt phẳng nhai ba chiều” do GS. Enrique Garcia Romeo đào tạo
  • Chứng nhận “Chỉnh nha cơ bản và ứng dụng lâm sàng 2020-2021” do ThS. BS. Nguyễn Xuân Nhi đào tạo 
  • Chứng nhận tham gia Invisalign Now Club 2022