Dr Nguyễn Thị Thùy Chi

Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Chi

Bác sĩ Parkway Phố Huế

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Chi

2. Khu vực: Phía Bắc

3. Học vấn: Tốt Nghiệp ĐH Y Hà Nội – Chuyên ngành Răng Hàm Mặt

4. Các chứng chỉ khác:

Chứng chỉ IPL Đại học Y Hà Nội.

Chứng nhận hoàn thành khoá học chỉnh nha BS Hoàng Tuấn Anh.

Chứng nhận hoàn thành khoá Phục hình thẩm mỹ răng.