Dr. Nguyễn Thị Thu Phương

Dr. Nguyễn Thị Thu Phương

Bác sĩ Parkway Nam Kỳ Khởi Nghĩa


Đặt lịch hẹn

Học vấn

 • Chuyên gia chỉnh nha không mắc cài Invisalign
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Huế
 • Bác sĩ nhiều kinh nghiệm chỉnh nha, phục hình thẩm mỹ, tinh chỉnh dáng răng và thiết kế nụ cười

Các chứng chỉ đặc biệt

 • Được đào tạo bởi chuyên gia trường phái chỉnh nha không nhổ răng – Giáo sư Nelson J. Oppermann – Sáng lập tổ chức Modern Bioprogressive Orthodontics, Giáo sư Khoa Chỉnh Nha – Chương trình sau Đại học – Đại học Illinois – Chicago, UIC,…
 • Chứng chỉ chỉnh nha và Implant tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành Phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ chương trình SSP: Chinh phục không gian mão răng

Dr. Nguyễn Thị Thu Phương

Bác sĩ Parkway Nam Kỳ Khởi Nghĩa


Đặt lịch hẹn

Học vấn

 • Chuyên gia chỉnh nha không mắc cài Invisalign
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Huế
 • Bác sĩ nhiều kinh nghiệm chỉnh nha, phục hình thẩm mỹ, tinh chỉnh dáng răng và thiết kế nụ cười

Các chứng chỉ đặc biệt

 • Được đào tạo bởi chuyên gia trường phái chỉnh nha không nhổ răng – Giáo sư Nelson J. Oppermann – Sáng lập tổ chức Modern Bioprogressive Orthodontics, Giáo sư Khoa Chỉnh Nha – Chương trình sau Đại học – Đại học Illinois – Chicago, UIC,…
 • Chứng chỉ chỉnh nha và Implant tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành Phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ chương trình SSP: Chinh phục không gian mão răng