Dr. Nguyễn Thị Thu Phương

Dr. Nguyễn Thị Thu Phương

Bác sĩ Parkway Nam Kỳ Khởi Nghĩa


Đặt lịch hẹn

Học vấn

 • Chuyên gia chỉnh nha không mắc cài Invisalign
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược Huế
 • Bác sĩ nhiều kinh nghiệm chỉnh nha, phục hình thẩm mỹ, tinh chỉnh dáng răng và thiết kế nụ cười

Các chứng chỉ đặc biệt

 • Được đào tạo bởi chuyên gia trường phái chỉnh nha không nhổ răng Giáo sư Nelson J. Oppermann Sáng lập tổ chức Modern Bioprogressive Orthodontics, Giáo sư Khoa Chỉnh Nha Chương trình sau Đại học Đại học Illinois Chicago, UIC,…
 • Chứng chỉ chỉnh nha và Implant tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành Phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ chương trình SSP: Chinh phục không gian mão răng

Dr. Nguyễn Thị Thu Phương

Bác sĩ Parkway Nam Kỳ Khởi Nghĩa


Đặt lịch hẹn

Học vấn

 • Chuyên gia chỉnh nha không mắc cài Invisalign
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược Huế
 • Bác sĩ nhiều kinh nghiệm chỉnh nha, phục hình thẩm mỹ, tinh chỉnh dáng răng và thiết kế nụ cười

Các chứng chỉ đặc biệt

 • Được đào tạo bởi chuyên gia trường phái chỉnh nha không nhổ răng Giáo sư Nelson J. Oppermann Sáng lập tổ chức Modern Bioprogressive Orthodontics, Giáo sư Khoa Chỉnh Nha Chương trình sau Đại học Đại học Illinois Chicago, UIC,…
 • Chứng chỉ chỉnh nha và Implant tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành Phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ chương trình SSP: Chinh phục không gian mão răng