Dr Nguyễn Thị Thu Hà

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
  1. Khu vực: miền Bắc
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội 

  1. Các chứng chỉ khác
  • Tốt nghiệp khoá “Chỉnh nha cơ bản và chỉnh nha chuyên sâu” Thạc sĩ- Bác sĩ Nguyễn Xuân Nhi liên kết khoa Răng hàm mặt – ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội.
  • Tham dự hội thảo ” Thách thức của nha khoa đương đại từ thẩm mỹ đến chức năng”

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân