Dr Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Thông tin bác sĩ

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh 

2. Khu vực: Phía Nam

3. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

4. Chứng chỉ:

  • Chứng chỉ cấy ghép nha khoa tại Đại học Y Dược TP HCM