Dr Nguyễn Thị Mỹ Anh

Thông tin bác sĩ

1. Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Anh

2. Khu vực: Phía Bắc

3. Học vấn:Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội chuyên ngành Răng Hàm Mặt

Tốt nghiệp chứng chỉ hành nghề 18 tháng Đại học YHà Nội

4. Các chứng chỉ khác

  • Tốt nghiệp khoá học chỉnh nha mắc cài của thầy Nguyễn Xuân Nhi
  • Tốt nghiệp khoá mài chụp, veneer của thầy Trần Quang Trường
  • Tốt nghiệp khoá nội nha và phục hình sau nội nha của thầy Nguyễn Quang Tâm