Dr Nguyễn Hải Anh

Thông tin bác sĩ

1. Họ và tên: Nguyễn Hải Anh

2. Khu vực: Phía Nam

3. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

4. Khác:

  • Chứng chỉ cấy ghép Implant 
  • Chứng chỉ Phẫu thuật vi phẫu tạo hình thẩm mỹ
  • Chứng chỉ đào tạo liên tục khoá học “Cấy ghép nha khoa” do ĐH Y Dược Tp. Hồ Chí Minh cấp