Dr. Nguyễn Đinh Phước Vi

Bác sĩ Nguyễn Đinh Phước Vi

Dr. Nguyễn Đinh Phước Vi

Bác sĩ Parkway Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Học vấn

  • Được đào tạo bởi chuyên gia trường phái chỉnh nha không nhổ răng Giáo sư Nelson J. Oppermann Sáng lập tổ chức Modern Bioprogressive Orthodontics, Giáo sư Khoa Chỉnh Nha Chương trình sau Đại học Đại học Illinois Chicago, UIC,…

Các chứng chỉ đặc biệt

  • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Bác sĩ nhiều kinh nghiệm chỉnh nha, phục hình thẩm mỹ, tinh chỉnh dáng răng và thiết kế nụ cười