Dr. Nguyễn Đinh Phước Vi

Bác sĩ Nguyễn Đinh Phước Vi

Dr. Nguyễn Đinh Phước Vi

Bác sĩ Parkway Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Học vấn

  • Được đào tạo bởi chuyên gia trường phái chỉnh nha không nhổ răng – Giáo sư Nelson J. Oppermann – Sáng lập tổ chức Modern Bioprogressive Orthodontics, Giáo sư Khoa Chỉnh Nha – Chương trình sau Đại học – Đại học Illinois – Chicago, UIC,…

Các chứng chỉ đặc biệt

  • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Bác sĩ nhiều kinh nghiệm chỉnh nha, phục hình thẩm mỹ, tinh chỉnh dáng răng và thiết kế nụ cười