Dr. Nguyễn Đinh Phước Vi

Bác sĩ Nguyễn Đinh Phước Vi

Dr. Nguyễn Đinh Phước Vi

Bác sĩ Parkway Nam Kỳ Khởi Nghĩa

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Nguyễn Đinh Phước Vi
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Học vấn 
  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
  •  Tốt nghiệp BS.CK1 trường Đại học Y dược Huế năm 2021
  1. Các chứng chỉ khác
  •  Tham gia khoá học Chỉnh nha Bioprogressive cơ bản và nâng cao – Prof. Nelson
  • Oppermann
  •  Tham gia khoá học “Điều trị chỉnh nha dựa trên sinh học và kiểm

soát mặt phẳng nhai theo 3 chiều không gian” – Prof. Enrique Garcia

Romero

  • Chứng chỉ Invisalign 

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân