Hồ Sơ Bác Sĩ Nguyễn Đình Hùng Ân

Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng Ân

Thạc Sĩ – Bác Sĩ. Nguyễn Đình Hùng Ân

Bác sĩ phụ trách chuyên môn
của Hệ thống Nha khoa Parkway

Học vấn

 • Chứng chỉ chuyên môn Invisalign – Invisalign fundamentals 
 • Advanced orthodontics: Type of management for extraction 
 • Light accelerated orthodontics
 • Chứng chỉ hội nghị chỉnh nha Châu Á Thái Bình Dương – APAC Virtual Symposium 2021
 • Chứng chỉ chỉnh hình BV Răng Hàm Mặt Trung Ương
 • Chứng chỉ chỉnh nha can thiệp tối thiểu – Minimalism Orthodontics
 • Dental and skeletal asymmetry deep bite and gummy correction
 • Correction of class II with PSL systems & palatal canine impaction case & auto transplanted & correction of class III with buccal shelf screws and PSL system

Các chứng chỉ đặc biệt

 • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh  
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • Hội viên Hiệp hội chỉnh nha thế giới (WFO)
 • Hội viên Hiệp hội Implant thế giới (ITI)