Hồ Sơ Bác Sĩ Nguyễn Đình Hùng Ân

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

 1. Họ và tên: Nguyễn Đình Hùng Ân – Bác sĩ Giám đốc chi nhánh Nha khoa Parkway Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 1. Khu vực: miền Nam
 1. Bằng cấp

– Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh  

– Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

 1. Chứng chỉ 
 • Chứng chỉ chuyên môn Invisalign – Invisalign fundamentals
 • Advanced orthodontics: Type of management for extraction 
 • Light accelerated orthodontics
 • Chứng chỉ hội nghị chỉnh nha Châu Á Thái Bình Dương – APAC Virtual Symposium 2021
 • Chứng chỉ chỉnh hình BV Răng Hàm Mặt Trung Ương
 • Chứng chỉ chỉnh nha can thiệp tối thiểu – Minimalism Orthodontics
 • Dental and skeletal asymmetry deep bite and gummy correction
 • Correction of class II with PSL systems & palatal canine impaction case & auto transplanted & correction of class III with buccal shelf screws and PSL system

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân