Hồ Sơ Bác Sĩ Nguyễn Đình Hùng Ân

Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng Ân

Thạc Sĩ Bác Sĩ. Nguyễn Đình Hùng Ân

Bác sĩ phụ trách chuyên môn
của Hệ thống Nha khoa Parkway

Học vấn

 • Chứng chỉ chuyên môn Invisalign Invisalign fundamentals 
 • Advanced orthodontics: Type of management for extraction 
 • Light accelerated orthodontics
 • Chứng chỉ hội nghị chỉnh nha Châu Á Thái Bình Dương APAC Virtual Symposium 2021
 • Chứng chỉ chỉnh hình BV Răng Hàm Mặt Trung Ương
 • Chứng chỉ chỉnh nha can thiệp tối thiểu Minimalism Orthodontics
 • Dental and skeletal asymmetry deep bite and gummy correction
 • Correction of class II with PSL systems & palatal canine impaction case & auto transplanted & correction of class III with buccal shelf screws and PSL system

Các chứng chỉ đặc biệt

 • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh  
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • Hội viên Hiệp hội chỉnh nha thế giới (WFO)
 • Hội viên Hiệp hội Implant thế giới (ITI)