Dr Lê Thị Phương Linh

Thạc sĩ – Bác sĩ Lê Thị Phương Linh

Thông tin bác sĩ

1. Họ và tên: Lê Thị Phương Linh

2. Khu vực: Phía Nam

3. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

4. Chứng chỉ:

  • Chứng chỉ Chỉnh nha bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh cấp 
  • Chứng chỉ Chỉnh hình răng mặt do Bệnh viện Răng Hàm Mặt cấp 
  • Chứng chỉ Chỉnh nha tăng trưởng do Trung tâm THL cấp 
  • Chứng chỉ Cấy ghép nha khoa do Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương cấp 
  • Chứng chỉ Veneer do Trung tâm Sagodent cấp