Dr Lê Thị Kim Hoàn

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Lê Thị Kim Hoàn
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Huế

  1. Các chứng chỉ khác
  • Chứng chỉ chỉnh nha mắc cài Bioprogressive của Giáo sư Nelson J.Oppermann do Sở y tế TP HCM cấp 
  • Chứng chỉ chỉnh nha mắc cài thầy Nguyễn Xuân Nhi Now Club
  • Chứng chỉ Chỉnh nha không mắc cài Invisalign của Mỹ
  • Chứng nhận Hội nghị khoa học và triển lãm nắn chỉnh răng do BV RHM Trung ương tổ chức
  • Chứng nhận mặt dán sứ Veneer do Sagodent đào tạo
  • Chứng chỉ Nội nha của DMG Seadent

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân