Dr Lê Thị Hoa

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Lê Thị Hoa
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP.HCMC

  1. Các chứng chỉ khác
  • Chứng nhận hoàn thành khóa chỉnh nha đương đại Hoa Kỳ Gs.Ts. Glenn.T.Sameshima- Đại học Nam California
  • Chứng chỉ chỉnh nha do Sở y tế TP HCM cấp 
  • Chứng nhận hoàn thành Chỉnh nha ứng dụng lâm sàng Thạc sĩ. Bác sĩ Nguyễn Xuân Nhi.
  • Chứng nhận hoàn thành chương trình chỉnh nha The most complete-1-year programe on orthodontics Dr.Chris Chang& Dr. John Lin 
  • Chứng nhận hoàn thành Cắn khớp lâm sàng Tiến sĩ. Bác sĩ Nguyên Ny
  • Chứng chỉ Invisalign

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân