Dr Lê Lâm Bảo Ngọc

Bác Sĩ Lê Lâm Bảo Ngọc

Bác sĩ Parkway TPHCM

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Lê Lâm Bảo Ngọc
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP.HCM

  1. Các chứng chỉ khác

– Self Study Prosthodontic Module 1: Bí Ẩn Đằng Sau Xoang Trám

– Hội nghị khoa học RHM tháng 10/2020

– The 12th World Implant Orthodontic Conference & The 54th Annual Scientific Congress of Korean Association of Orthodontists, October 14-17, 2021, Seoul, Korea

– Tối Ưu Hóa Hiệu Quả Điều Trị Sai Khớp Cắn Loại II, III Với Hệ Thống Tự Buộc

– Laminate Veneers Course Program 2022

– The 44th Annual Scientific Pre-Conference on Dental Research: Facial Aesthetic From A Multifaceted Perspective 2022

– Composite Restoration: From Class II to Simplified Class IV, 2022

– Phẫu thuật siêu âm: tối ưu hiệu quả điều trị với phẫu thuật Piezosurgery trong phẫu thuật miệng hằng ngày 2022

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân