Dr Lê Đỗ Tuấn Kiệt

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Lê Đỗ Tuấn Kiệt
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP.HCM

  1. Các chứng chỉ khác
  • Chứng nhận tham dự hội thảo “Giải pháp toàn diện cho thẩm mỹ nụ cười” 
  • Chứng nhận tham gia khoá học và workshop “Enhance your endodontic treatment to another level” 
  • Chứng nhận tham gia khoá học và workshop “ Optimised esthetic in Veneer Treatment” 
  • Chứng nhận hoàn thành khoá học “Occlusal compass NAT waxing – up”

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân