Dr Lã Ngọc Hoài Long

Thông tin bác sĩ

1. Họ và tên: Lã Ngọc Hoài Long

2. Khu vực: Phía Nam

3. Văn bằng:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

4. Chứng chỉ:

  • Chứng chỉ cấy ghép Implant Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW
  • Chứng chỉ cấy ghép Implant Đại Học Hong Kong
  • Chứng chỉ phẫu thuật nha chu Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Chứng chỉ cấy ghép Implant toàn hàm All on X- Sagodent
  • Chứng chỉ cấy ghép Implant gò má, Implant chân bướm Noris Medical