Dr Huỳnh Nguyễn Tường Vi

Bác SĩHuỳnh Nguyễn Tường Vi

Bác sĩ Parkway TPHCM

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Huỳnh Nguyễn Tường Vi
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP.HCM