Dr. Hồ Thị Thanh Thuỷ

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Hồ Thị Thanh Thủy
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

  1. Các chứng chỉ khác

– Khóa Học Chỉnh Nha Cơ Bản Và Nâng Cao, GS. Nelson J.Oppermann

– Invisalign Fundamentals 

– 9th International Orthodontic Congress 

– Chỉnh nha nhanh và hiệu quả với liệu pháp S.A.P 

– European Carriere symposium online 

– Dental &Skeletal asymmetry deep bite & gummy smile correction – Dr.Chris Chang 

– Class II correction & anterior crossbite. Extraction vs. Non-extraction – Dr.Chris Chang 

– Correction of class II with PSL system & palatal canines impaction case & auto transplanted – Dr.John Lin 

– Correction of class III with buccal shelf screw and PSL system – Dr.John Lin 

– Giải pháp toàn diện cho thẩm mỹ nụ cười 

– Treatment with microimplants 

– Biomechanics fundamentals of orthodontic therapy 

– Orthondontic treatment of severe malocclusions with application of gummetal arches – Prof. Roberto Torres 

– Invisalign SEA Master Class 2021

– Sadao Sato online school

– Điều trị chỉnh nha dựa trên sinh học và kiểm soát mặt phẳng nhai theo 3 chiều không gian (MEAW Technique) – Prof. Enrique Garcia Romero

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân