Dr. Hồ Thị Thanh Thuỷ

bác sĩ Hồ Thị Thanh Thủy

Dr. Hồ Thị Thanh Thuỷ

Bác sĩ Nha Khoa Parkway

Học vấn

  • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

Các chứng chỉ đặc biệt

  • Khóa học Chỉnh nha Bioprogressive của Giáo sư Nelson J.Oppermann – người sáng lập tổ chức Modern Bioprogressive Orthodontics.