Dr Đỗ Phương Mai

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

1. Họ và tên: Đỗ Phương Mai

2. Khu vực: Phía Bắc

3. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội

4. Khác:

  • Chứng chỉ Chỉnh nha chuyên nghiệp của Mỹ – POS (Progressive Orthodontic Seminar) – 2014
  • Chứng nhận chương trình POS Update 2019
  • Chứng nhận chương trình TAD Module 1: Ứng dụng Minivis chỉnh nha Ycompany 2019
  • Chứng chỉ chỉnh nha khay trong suốt Invisalign của Mỹ- 2018
  • Chứng chỉ chỉnh nha Invisalign Master Class 2022
  • Chứng chỉ Khoá học Ứng dụng Chỉnh nha Cơ – Chức năng
  • Chứng chỉ chỉnh nha Invisalign Master Class 2022

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân