Dr Đỗ Phương Mai

Dr. Đỗ Phương Mai

Parkway miền Bắc

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

 1. Họ và tên: Đỗ Phương Mai
 1. Khu vực: miền Bắc
 1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội

 1. Các chứng chỉ khác
 • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội – 2013
 • Kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thẩm mỹ phục hình
 • Manager khu vực miền Bắc của công ty Ycompany chuyên tổ chức các khoá đào tạo chuyên sâu về Chỉnh nha, Phục hình thẩm mỹ từ năm 2013 – 2016
 • Các chứng chỉ khác
 • Chứng chỉ Chỉnh nha chuyên nghiệp của Mỹ – POS (Progressive Orthodontic Seminar) – 2014
 • Chứng nhận chương trình POS Update 2019
 • Chứng nhận chương trình TAD Module 1: Ứng dụng Minivis chỉnh nha Ycompany 2019
 • Chứng chỉ chỉnh nha khay trong suốt Invisalign của Mỹ- 2018
 • Chứng chỉ chỉnh nha Invisalign Master Class 2022

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân