Dr Đỗ Phương Mai

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Đỗ Phương Mai
  1. Khu vực: miền Bắc
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội – 2013
Kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thẩm mỹ phục hình
Manager khu vực miền Bắc của công ty Ycompany chuyên tổ chức các khoá đào tạo chuyên sâu về Chỉnh nha, Phục hình thẩm mỹ từ năm 2013 – 2016

  1. Các chứng chỉ khác

Chứng chỉ Chỉnh nha chuyên nghiệp của Mỹ – POS (Progressive Orthodontic Seminar) – 2014
Chứng nhận chương trình POS Update 2019
Chứng nhận chương trình TAD Module 1: Ứng dụng Minivis chỉnh nha Ycompany 2019
Chứng chỉ chỉnh nha khay trong suốt Invisalign của Mỹ- 2018
Chứng chỉ chỉnh nha Invisalign Master Class 2022
Chứng chỉ Khoá học Ứng dụng Chỉnh nha Cơ – Chức năng

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân