Dr Đinh Việt Hà

Bác Sĩ Đinh Việt Hà

Bác sĩ Parkway TPHCM

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Đinh Việt Hà
  1. Khu vực: miền Bắc
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân