Dr Đào Thị Quỳnh 

Thông tin bác sĩ

1. Họ và tên: Đào Thị Quỳnh

2. Khu vực: Phía Nam

3. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt Đại Học Y Hà Nội

4. Chứng chỉ:

  • Chứng nhận CME “Chỉnh nha không nhổ răng với mắc cài tự buộc “Non-extraction cases with self-ligating bracket”
  • Chứng nhận CME “Your Complete Guide to Expert Cementation”
  • Chứng nhận CME “Phục Hồi Xoang II: Thách Thức Trên Lâm Sàng Và Hướng Giải Quyết”
  • Chứng nhận CME “Occlusion in prosthodontic treatment
  • Chứng nhận CME “Certificate for Successful Teeth Whitening”
  • Chứng nhận CME “Why Choose Universal Adhesives”
  • Chứng nhận CME “Tips and Strategies for the Treatment of Endodontic Pain”
  • Khóa học về sử dụng Biodentin trong điều trị nội nha “Bio-brother course” hướng dẫn bởi PGS Trần Xuân Vinh, BV RHM HCM.
  • Khóa học “Kỹ thuật cải tiến mới trong điều trị nội nha ít xâm lấn” hướng dẫn bởi GS – TS Hani Ounsi