Dr. Đào Thị Hương

Bác sĩ Đào Thị Hương

Dr. Đào Thị Hương

Bác sĩ Parkway Trung Hòa

Học vấn

  • Chuyên gia Invisalign
  • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội
  • Tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sỹ chỉnh nha chuyên nghiệp POS Progressive Orthodontic Seminars, USA.

Các chứng chỉ đặc biệt

  • Chứng chỉ chỉnh hình răng mặt Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh