Dr. Đào Thị Hương

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Đào Thị Hương
  1. Khu vực: miền Bắc
  1. Bằng cấp

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội

  1. Các chứng chỉ khác
  • Hoàn thành xuất sắc chương trình TAD Module 1: Ứng dụng Minivis chỉnh nha
  • Chứng nhận tham dự khoá đào tạo Invisalign 2019
  • Hoàn thành xuất sắc chương trình TAD Module: Chỉnh nha tăng trưởng
  • Chứng nhận hoàn thành tất cả các khoá học bắt buộc trong hai năm của Hội thảo Chỉnh nha Cấp tiến. 

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân

III Bác sĩ chia sẻ kiến thức