Dr. Đào Minh Thanh Hiếu

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Đào Minh Thanh Hiếu
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

  1. Các chứng chỉ khác 
  • Chứng nhận khóa học chỉnh nha lâm sàng cấp bởi Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi
  • Chứng chỉ Sử dụng minivis trong chỉnh nha cấp bởi Tiến sĩ Choi Yeon Bum
  • Chứng nhận Hội nghị khoa học và triển lãm nắn chỉnh răng về chỉnh nha với tiếp cận đa chuyên khoa do Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tổ chức
  • Chứng chỉ minivis trong điều trị chỉnh nha
  •  Chứng chỉ kĩ thuật MEAW
  • Chứng chỉ kĩ thuật GEAW và chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân