Dr. Đào Minh Thanh Hiếu

Dr. Đào Minh Thanh Hiếu

Bác sĩ Parkway Bình Dương

Học vấn

  • Tốt nghiệp loại Bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Các chứng chỉ đặc biệt

  • Chứng nhận khóa học chỉnh nha lâm sàng cấp bởi Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi
  • Chứng chỉ Sử dụng minivis trong chỉnh nha cấp bởi Tiến sĩ Choi Yeon Bum
  • Chứng nhận Hội nghị khoa học và triển lãm nắn chỉnh răng về chỉnh nha với tiếp cận đa chuyên khoa do Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tổ chức