Dr Đào Linh Chi

Thông tin bác sĩ

1. Họ và tên: Đào Linh Chi

2. Khu vực: Phía Bắc

3. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội

4. Khác:

  • Chứng chỉ “Cấy ghép Implant nha khoa” của Viện Đào tạo RHM – ĐH Y Hà Nội. 
  • Chứng chỉ “Chỉnh nha cơ bản và chỉnh nha chuyên sâu” – Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Nhi liên kết khoa Răng Hàm Mặt trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội.
  • – Chứng chỉ Hội thảo Chuyên đề Chỉnh nha số hoá do Hiệp hội Chỉnh nha Hoa Kỳ (ADA) cấp.
  • – Chứng chỉ Hội thảo “Khớp cắn và phục hình toàn hàm”.