Dr. Đặng Thị Thu Hằng

bác sĩ Đặng Thị Thu Hằng

Dr. Đặng Thị Thu Hằng

Parkway Trung Hòa

Học vấn

  • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Trường Đại Học Y Hà Nội
  • Chuyên gia chỉnh nha nhiều năm kinh nghiệm