Dr. Đặng Thị Thu Hằng

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

 1. Họ và tên: Đặng Thị Thu Hằng
 1. Khu vực: miền Bắc
 1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội

Chuyên gia Invisalign

 1. Các chứng chỉ khác
 • Hoàn thành khóa học mặt dán và phục hình dán sứ veneer
 • Hoàn thành khóa học Chỉnh Nha Lâm Sàng, từ triết lý tới kỹ thuật của Tiến sĩ Trần Ngọc Quảng Phi
 • Chứng chỉ niềng răng không mắc cài Invisalign, Align Technology, USA
 • Chứng chỉ Chỉnh nha Cơ chức năng của DR.John Flutter, Australia
 • Chứng chỉ “Số hóa trong chỉnh nha”, Đại học Y Dược tp.HCM
 • Chứng nhận hội thảo “Khớp cắn lý tưởng trong chỉnh nha” – Prahda, CH Séc
 • Chứng chỉ đào tạo liên tục Cắm ghép Implant nha khoa của trường Đại học Y Hà Nội – Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân

III Bác sĩ chia sẻ kiến thức