Dr. Đặng Thị Thanh Hoàn

Dr. Đặng Thị Thanh Hoàn

Bác sĩ Parkway Trung Hòa

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

1. Họ và tên: Đặng Thị Thanh Hoàn

2. Khu vực: Phía Bắc

3. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội

4. Khác:

  • Chứng chỉ niềng răng không mắc cài Invisalign
  • Hoàn thành khóa học Chỉnh nha cơ bản Dr.Hoang Tuan Anh
  • Hoàn thành khóa học Chỉnh nha cơ bản Dr. Nhu Hai
  • Hoàn thành khóa học Chỉnh nha nâng cao Bio-Geaw Gooddoctor
  • Chứng chỉ đào tạo liên tục Cấy ghép Implant nha khoa của Viện đào tạo Răng Hàm Mặt – Trường Đại học Y Hà Nội
  • Hoàn thành khóa học SSP Chinh phục không gian mão răng
  • Hoàn thành khóa học Mặt dán và phục hình dán sứ veneer
  • Hoàn thành khóa học Hàn răng thẩm mỹ Style Italiano