Dr Đặng Thị Phương Hoa

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Đặng Thị Phương Hoa
  1. Khu vực: miền Bắc
  1. Học vấn 

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội

  1. Các chứng chỉ khác
  • Tốt nghiệp khóa “Chỉnh nha cơ bản và chỉnh nha chuyên sâu” – Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Nhi liên kết khoa Răng Hàm Mặt trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội
  • Tham dự hội thảo Thách thức của nha khoa đương đại từ thẩm mỹ đến chức năng

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân