Dr Cấn Mỹ Trang 

Dr. Cấn Mỹ Trang

Bác sĩ Parkway Nam Kỳ Khởi Nghĩa

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

1. Họ và tên: Cấn Mỹ Trang

2. Khu vực: Phía Nam

3. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt- Đại học Y Dược TP.HCM
  • Tốt nghiệp Bác Sĩ chuyên khoa I- Đại học Y Dược TP.HCM

4. Chứng chỉ:

  • Chứng chỉ chỉnh nha đào tạo liên tục Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM
  • Chứng chỉ khoá chỉnh nha đương đại và toàn diện do TS-BS Vittorio, đại học Pavia – Italia cấp
  • Chứng chỉ tham gia đào tạo chỉnh nha với khay trong suốt Invisalign, ClearCorrect
  • Tham gia các khoá đào tạo chỉnh nha chuyên sâu trong và ngoài nước