Dr. Ninh Duy Minh

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Ninh Duy Minh
  1. Khu vực: miền Bắc
  1. Học vấn 

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội

  1. Các chứng chỉ khác
  • Hoàn thành khoá học Chỉnh nha cơ bản và chỉnh nha ứng dụng lâm sàng do trường đại học Kinh doanh và Công nghệ tổ chức. 
  • Chứng nhận Invisalign Fundamentals 
  • Chứng chỉ SSP Chinh phục không  gian mão răng
  • Chứng chỉ hội thảo “Mặt dán và phục hồi dán sứ” – GS Jean-Francois Lasserre liên kết với Viện đào tạo RHM

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân