Dr. Ninh Duy Minh

Bác sĩ Ninh Duy Minh

Dr. Nguyễn Văn Hùng

Bác sĩ Parkway Bắc Ninh

Học vấn

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Hà Nội
  • Tốt nghiệp khóa “Chỉnh nha cơ bản và ứng dụng lâm sàng” – Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Nhi liên kết khoa Răng Hàm Mặt trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội

Các chứng chỉ đặc biệt

  • Chứng chỉ SSP Chinh phục không  gian mão răng
  • Chứng chỉ hội thảo “Mặt dán và phục hồi dán sứ” – GS Jean-Francois Lasserre liên kết với Viện đào tạo RHM