1. Thông tin

Nghệ danh: Min 

Nghề nghiệp: Ca sĩ 

Ca điều trị: Niềng răng Invisalign

2. Ca sĩ Min nói gì về niềng răng tại Parkway?

3. Theo dõi trải nghiệm niềng răng của Ca sĩ Min tại Parkway