Bảng Giá Niềng Răng Parkway

DỊCH VỤ INVISALIGNTên nhóm điều trịĐơn vị Giá niêm yết – KV 1 (BD, HCM, Thủ Đức)Giá niêm yết – KV 2 (HN)Giá niêm yết – KV 3 (BN, Vinh)
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Express (một hàm)D1NIỀNG RĂNG INVISALIGNCa36,000,000 ₫34,000,000 ₫34,000,000 ₫
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Express (hai hàm)D1NIỀNG RĂNG INVISALIGNCa43,000,000 ₫41,000,000 ₫41,000,000 ₫
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Lite (một hàm)D1NIỀNG RĂNG INVISALIGNCa61,000,000 ₫58,000,000 ₫58,000,000 ₫
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Lite (hai hàm)D1NIỀNG RĂNG INVISALIGNCa77,000,000 ₫73,000,000 ₫73,000,000 ₫
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Moderate (một hàm)D1NIỀNG RĂNG INVISALIGNCa81,000,000 ₫77,000,000 ₫77,000,000 ₫
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Moderate (hai hàm)D1NIỀNG RĂNG INVISALIGNCa101,000,000 ₫98,000,000 ₫98,000,000 ₫
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign ComprehensiveD1NIỀNG RĂNG INVISALIGNCa133,000,000 ₫127,000,000 ₫127,000,000 ₫
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Teen Moderate (1 Hàm)D1NIỀNG RĂNG INVISALIGNCa81,000,000 ₫77,000,000 ₫77,000,000 ₫
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Teen Moderate (2 Hàm)D1NIỀNG RĂNG INVISALIGNCa101,000,000 ₫98,000,000 ₫98,000,000 ₫
Gói chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign Teen ComprehensiveD1NIỀNG RĂNG INVISALIGNCa133,000,000 ₫127,000,000 ₫127,000,000 ₫
Dịch vụ đặt khay Invisalign thay thế theo yêu cầu (do bệnh nhân làm mất khay)ENIỀNG RĂNG INVISALIGNKhay1,000,000 ₫1,000,000 ₫1,000,000 ₫
DỊCH VỤ NIỀN RĂNG ZENYUM
Chỉnh nha bằng khay trong suốt Zenyum ClearD4NIỀNG RĂNG ZENYUMCa37,000,000 ₫37,000,000 ₫37,000,000 ₫
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI TIẾT KIỆM
Gói niềng răng mắc cài kim loại tiết kiệm – Mức độ 1D2NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa28,000,000 ₫26,000,000 ₫22,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài kim loại tiết kiệm – Mức độ 2D2NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa33,000,000 ₫31,000,000 ₫27,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài kim loại tiết kiệm – Mức độ 3D2NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa35,000,000 ₫33,000,000 ₫29,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài sứ/ pha lê tiết kiệm – Mức độ 1D2NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa38,000,000 ₫36,000,000 ₫33,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài sứ/ pha lê tiết kiệm – Mức độ 2D2NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa43,000,000 ₫41,000,000 ₫36,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài sứ/ pha lê tiết kiệm – Mức độ 3D2NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa46,000,000 ₫43,000,000 ₫38,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài kim loại tự động tiết kiệm – Mức độ 1D2NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa38,000,000 ₫36,000,000 ₫33,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài kim loại tự động tiết kiệm – Mức độ 2D2NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa43,000,000 ₫41,000,000 ₫36,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài kim loại tự động tiết kiệm – Mức độ 3D2NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa46,000,000 ₫43,000,000 ₫37,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài sứ tự động tiết kiệm – Mức độ 1D2NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa46,000,000 ₫44,000,000 ₫38,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài sứ tự động tiết kiệm – Mức độ 2D2NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa54,000,000 ₫51,000,000 ₫45,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài sứ tự động Tiết kiệm – Mức độ 3D2NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa56,000,000 ₫53,000,000 ₫47,000,000 ₫
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI TRUYỀN THỐNG
Gói niềng răng mắc cài kim loại – Mức độ 1D3NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa34,000,000 ₫32,500,000 ₫29,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài kim loại – Mức độ 2D3NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa39,000,000 ₫37,000,000 ₫33,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài kim loại – Mức độ 3D3NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa42,000,000 ₫40,000,000 ₫35,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài sứ/ pha lê – Mức độ 1D3NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa44,000,000 ₫41,000,000 ₫36,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài sứ/ pha lê – Mức độ 2D3NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa51,000,000 ₫48,000,000 ₫43,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài sứ/ pha lê – Mức độ 3D3NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa54,000,000 ₫50,000,000 ₫45,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài kim loại tự động – Mức độ 1D3NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa43,000,000 ₫41,000,000 ₫36,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài kim loại tự động – Mức độ 2D3NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa51,000,000 ₫48,000,000 ₫43,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài kim loại tự động – Mức độ 3D3NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa53,000,000 ₫50,000,000 ₫45,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài sứ tự động – Mức độ 1D3NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa56,000,000 ₫54,000,000 ₫51,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài sứ tự động – Mức độ 2D3NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa64,000,000 ₫60,000,000 ₫57,000,000 ₫
Gói niềng răng mắc cài sứ tự động – Mức độ 3D3NIỀNG RĂNG MẮC CÀICa66,000,000 ₫62,000,000 ₫59,000,000 ₫